کیت های الایزا

کیت های الایزا

0 تومان

هم اکنون شما تعداد 0 محصول در سبد دارید

ناموجود
مشخصات محصول

کیت  های الایزا واکنش متقاطع Vitamin D 25-OH کمپانی Sigma،کل اندازه گیری D2 و D3 را دارد.در این کیت  مرحله استخراج خارجی جهت جداسازی پروتئین از ویتاومین وجود ندارد. کیت ویتامین  D2حساسیت و دقت لازم را داشته و جهت کار در آزمایشگاه مناسب می باشد. در این کیت آماده سازی نمونه بیمار وجود ندارد و کل پروسه 2:30 دقیقه به طول می انجامد.

 این یک آزمایش حساس، قوی و اتوماسیون پسند است و نیاز به هیچ مرحله آماده سازی نمونه های خارجی و حلال های آلی با مجموع زمان 2.5 ساعت نمی باشد.

اهمیت بالینی

ویتامین D یک هورمون استروئیدی است که در جذب کلسیم فعال روده ای و در تنظیم هموستاز آن  شرکت دارد. ویتامینD دو ایزومر دارد: ویتامین D2 و ویتامین .D3

ویتامین D2 از محصولات لبنی به دست می آید در حالی که وتامین D3 در پوست پس از قرار گرفتن در معرض نور ماوراء بنفش تولید می شود. ویتامین  D در کبد در شکل کربن 25 خود برای شکل گرفتن به فرم  Vitamin D 25-OH هیدروکسیلید میشود.

این متابولیت یک فرم در حال گردش غالب از ویتامین D است و به عنوان یک شاخص دقیق از وضعیت کلی ویتامین D یک فرد است. کمبود ویتامین D باعث بسیاری از بیماری ها از جمله پوکی استخوان، نرمی استخوان، سرطان و بیماری های قلبی و عروقی شده است.

هر 2 مکمل های غذایی ویتامین  موجود در بازار(ویتامین D2 و ویتامین D3 ) در کبد به  Vitamin D 25-OH تبدیل می شود.

مجموع غلظت های  Vitamin D2 25-OHو Vitamin D3 25-OH در سرم و یا پلاسما به عنوان Vitamin D 25-OH کل در نامیده میشود.

نظارت دقیق سطح Vitamin D 25-OH در تنظیمات بالینی مهم است. بیماران کمبود ویتامین D یک مکمل روزانه ویتامین Dبرایشان تجویز میشود و باید سطح Vitamin D را به طور منظم در سرم و یا پلاسمای خود به منظور رسیدن به یک سطح مطلوب چک کنند و از غلظت مازاد Vitamin D 25-OH که به عنوان یک عامل سمی در نظر گرفته میشود جلوگیری شود.

اصول تست

کیت SDi  ویتامین  بر اساس اصل رقابتی اتصال، یک کیت الایزا است.

آنتی بادی ضد ویتامین D پوشانده شده در چاهک ها؛ با استاندارد های Vitamin D، کنترل ها، نمونه ها و کانژوگیت های ویتامین ؛ 90 دقیقه در دمای اتاق آنکوبه شده اند.

در طول انکوباتور،‌ یک مقدار ثابت از بیوتین متصل ویتامین D با ویتامین D درونزاد در نمونه، استاندارد یا سرم کنترل کیفیت برای تعداد ثابتی از محل های اتصال در آنتی باندی ضد ویتامین D رقابت میکند.

به دنبال مرحله ی شستشو،Vitamin D-Biotin متصل با استزوپتاویدین HPR شناسایی شده است.

کانژوگیت HRP که به طور ایمولوژیکی متصل به چاهک است، زمانی که غلظت ویتامین  در نمونه افزایش پیدا میکند، به تدریج کاهش پیدا می کند.

پس از آن کانژوگیت SA-HRP  رها حذف شده  و چاهک ها شسته می شوند سپس یک محلول معرف TMB اضافه شده و در دمای اتاق برای 30 دقیقه انکوبه شده و در نتیجه به رنگ آبی در می اید.

رنگ پذیری با افزودن محلول متوقف کننده  متوقف شده و جذب به روش طیف سنجی در 450NM  اندازه گیری میشود.

یک نمودار استاندارد توسر رسم غلظت استاندار بر حسب جذب به دست می آید. شدت رنگ به طور معکوس نسبت مقدارVitamin D 25(OH) در نمونه خواهد بود.

آزمایش هر دو ویتامین D2 و D3 را اندازه گیری می کندمجموع مدت زمان اجرا ی روش سنجش 2.5 ساعت است.

محصولات مرتبط