گلیسیرین یا گلیسرول مرک گرید آنالیز کد 104092

گلیسیرین یا گلیسرول مرک گرید آنالیز کد 104092

0 تومان

هم اکنون شما تعداد 0 محصول در سبد دارید

ناموجود
مشخصات محصول

Merck  Glycerol 104092 , 2.5 L

Glycerol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur. CAS 56-81-5, EC Number 200-289-5, chemical formula (HOCH₂)₂CHOH

CAS # : 56-81-5

Chemical Formula : (HOCH₂)₂CHOH

Synonyms  : 1,2,3-Propanetriol, Trihydroxylpropane, Protol, Glycerin

Hill Formula : C₃H₈O₃

Molar Mass : 92.1 g/mol

Grade : ACS,Reag. Ph Eur

Application : Glycerol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur. CAS 56-81-5, EC Number 200-289-5, chemical formula (HOCH₂)₂CHOH.

محصولات مرتبط